Pogrebi

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, ali i objavljuje informacije neovisno o postavljenome zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.


Obrazac zahtjeva za pristup informacijamaObrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacijeObrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Univerzalu d.o.o., službeniku za informiranje:

→ telefonom na broj 031/811-018
pisanim putem na adresu: Univerzal d.o.o., V. Nazora 68, 31400 Đakovo
putem elektroničke pošte na univerzal@univerzal-djakovo.hr
 predajom zahtjeva na adresi sjedišta tvrtke, V. Nazora 68 od 7 do 15 sati (ponedjeljak-petak)


Naknada troškova pružanja i dostave informacija
Univerzal d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Naknada se naplaćuje u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija


Informacije o uslugama i bazama podataka

Materijalne baze podataka tvrtke nalaze se u poslovnoj zgradi Uprave, Vladimira Nazora 68.


Službenik za informiranje:
Danijel Geošić, tel. 031/811-018


Odluka o imenovanju službenika za informiranje


Najčešće postavljana pitanja


Izvješća o provedbi prava na pristup informacijama:
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2015.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2016.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2017.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2018.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2019.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2020.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2021.

Skip to content