Pogrebi

Pogrebi

SUBOTA, 25.6.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ALKA ŠPOLJAR (84)

PETAK, 24.6.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: JOSIP JOVIĆ (79)

ČETVRTAK, 23.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: JULIJANA RAC (82)

SUBOTA, 18.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MARTA DUVNJAK (81)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: LUKA BUBNJIĆ (59)

PETAK, 17.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ZDRAVKO MOHER (68)

UTORAK, 14.6.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANICA BEKER (71)

PONEDJELJAK, 13.6.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANA MILANOVIĆ (82)
14 sati: ALEN PERČI (37)

ČETVRTAK, 9.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: EVA GUNIĆ (94)
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: ANICA TOKIĆ (81)

UTORAK, 7.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: JOZO DUGEČ (CRNI) (67)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: ANTUN KUTJEVAC (95)

PONEDJELJAK, 6.6.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MARA VUKADIN (93)
14 sati: VERICA BEŠLIĆ (62)

PETAK, 3.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: BOŠKO ŽERAVICA (81)

UTORAK, 31.5.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: SENKA BISTROVIĆ (66)
13 sati: BRANKO PETROŠANEC (73)
14 sati: KLARA GLAVAŠ (53)

SUBOTA, 28.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: PAVAO VIDAKOVIĆ (74)

UTORAK, 24.5.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: STANA BABIĆ (85)
14 sati: KATICA TADIĆ (62)

PONEDJELJAK, 23.5.
Prigradsko groblje Piškorevci:
13 sati: DRAGO BRAJKO (82)
Prigradsko groblje Budrovci:
15 sati: MANDA DJEDOVIĆ (87)

PETAK, 20.5.
Gradsko groblje:
14 sati: TEREZIJA JANKOVIĆ (95)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: MATO NEROVČIĆ (59)

ČETVRTAK, 19.5.
Gradsko groblje:
12 sati: LJUBICA JURIŠIĆ (78), ispraćaj

UTORAK, 17.5.
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: JANJA ĐAMBIĆ (87)

PONEDJELJAK, 16.5.
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: DUBRAVKA BARNA (82)

SUBOTA, 14.5.
Gradsko groblje:
14 sati: JELA POPIĆ (74)

ČETVRTAK, 12.5.
Gradsko groblje:
14 sati: MANDICA ADRIĆ (70)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: JANJA JANČIKIĆ (77)

SRIJEDA, 11.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MARA DRMIĆ (62)

UTORAK, 10.5.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: FILA VUJINOVIĆ (89)
13 sati: SLAVICA KOLIĆ (66)
14 sati: ZDRAVKO PERIĆ (61)

PONEDJELJAK, 9.5.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MARIJA VLAJČIĆ r. JURČEVIĆ (92)
14 sati: JOSIP STIPAN (77)
Prigradsko groblje Đurđanci:
14 sati: MARKO ŠEPERAC (83)

SUBOTA, 7.5.
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: ŠTEFANIJA JURINIĆ (92)

PETAK, 6.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANA APATI (86)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: PEJO PETROVIĆ (40)

ČETVRTAK, 5.5.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: BOŽO SPAJIĆ (79)
Prigradsko groblje Đurđanci:
14 sati: JELA KEVRIĆ (93)

SRIJEDA, 4.5.
Gradsko groblje:
14 sati: NIKOLA HREHOROVIĆ (79)

UTORAK, 3.5.
Gradsko groblje:
13 sati: NENAD AJDUK (63)
14 sati: ANTE RADNIĆ (31)

PONEDJELJAK, 2.5.
Gradsko groblje:
14 sati: JOZO VLAJČIĆ (81)

ČETVRTAK, 28.4.
Gradsko groblje:
13 sati: ROKO LAĐAREVIĆ (85)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: IVAN VRTARIĆ (80)

SRIJEDA, 27.4.
Gradsko groblje:
13 sati: SLAVKO DIJANIĆ (73)
14 sati: ZLATA MARIĆ (78)
Prigradsko groblje Đurđanci:
13 sati: KATICA MILIČIĆ (76)

PONEDJELJAK, 25.4.
Gradsko groblje:
14 sati: LJUBICA GOLUŽA (83)

SUBOTA, 23.4.
Gradsko groblje:
12 sati: DRAGO GLAVINA (66)
14 sati: STJEPAN ŠIMUNIĆ (80)

ČETVRTAK, 21.4.
Gradsko groblje:
13 sati: HOZANA ŠTROLIGA (91)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: MATO ZETOVIĆ (69)

SRIJEDA, 20.4.
Gradsko groblje:
13 sati: STANA MESAROŠ (73)
14 sati: IVA BUDIMIR (88)

UTORAK, 19.4.
Prigradsko groblje Đurđanci:
14 sati: JOSIP STOJAKOVIĆ (90)

SUBOTA, 16.4.
Gradsko groblje:
12 sati: IKA MAĐAREVIĆ (73)

ČETVRTAK, 14.4.
Gradsko groblje:
12 sati: STJEPAN KOVAČ (75)
13 sati: KATA LUKIĆ (81)
14 sati: TOMISLAV ČUBIĆ (32)
Prigradsko groblje Piškorevci:
15 sati: ZORA GALIĆ (77)

SRIJEDA, 13.4.
Gradsko groblje:
13 sati: AGATA HAJDUK (85)
14 sati: MILE ČALIŠ (68)

UTORAK, 12.4.
Gradsko groblje: 
14 sati: BRANKO ROMIĆ (VUK) (56)
15 sati: DENIS TOT (27)

PONEDJELJAK, 11.4.
Gradsko groblje: 
13 sati: MATO VUKOVIĆ (70)
14 sati: JOSIP VRANJEŠ (62)

SUBOTA, 9.4.
Gradsko groblje:
14 sati: ŽELJKO ADŽAIP (48)

PETAK, 8.4.
Gradsko groblje:
14 sati: MIROSLAV MARKOVIĆ (57)

ČETVRTAK, 7.4.
Gradsko groblje:
14 sati: IVAN ERCEG (89)

SRIJEDA, 6.4.
Prigradsko groblje Đurđanci:
15 sati: RUŽA ŠEPERAC (87)

UTORAK, 5.4.
Gradsko groblje:
12 sati: VLADIMIR VLADOVIĆ (59)

PONEDJELJAK, 4.4.
Prigradsko groblje Široko Polje:
13 sati: ANA VESELINOVIĆ (83)

SUBOTA, 2.4.
Gradsko groblje:
12 sati: MIRA MAKIR (73)

UTORAK, 29.3.
Gradsko groblje:
13 sati: MARKO DUVNJAK (31)
14 sati: ANKA MLINAREVIĆ (68)

PONEDJELJAK, 28.3.
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: ANICA JONA (81)

SUBOTA, 26.3.
Gradsko groblje:
14 sati: MLADEN BARIŠIĆ (MLAĐO) (80)

PETAK, 25.3.
Gradsko groblje:
14 sati: JOZO GLUHAK (73)

ČETVRTAK, 24.3.
Gradsko groblje:
14 sati: BRANKO RUPIĆ (65)

UTORAK, 22.3.
Gradsko groblje:
14 sati: FILIP MLAKIĆ (81)

PONEDJELJAK, 21.3.
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: KATARINA DRENJANČEVIĆ (86)

SUBOTA, 19.3.
Gradsko groblje:
12 sati: NADA HAJLING (66)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: ROZALIJA ČUKELJ (88)

PETAK, 18.3.
Gradsko groblje:
14 sati: IVAN PAPONJA (87)

SRIJEDA, 16.3.
Gradsko groblje:
14 sati: PETAR VINKOVIĆ (79)

UTORAK, 15.3.
Gradsko groblje:
13 sati: STOJANKA GRABEŽ (63)
14 sati: MARIJA ĐAKOVIĆ (84)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: JANJA TOMIĆ (85)

PETAK, 11.3.
Gradsko groblje:
14 sati: KATA TRKULJA (80)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: FRANJO VIDAKOVIĆ (77)

ČETVRTAK, 10.3.
Gradsko groblje:
14 sati: IVICA ŠKRLIN (73)
Prigradsko groblje Budrovci:
13 sati: FRANCIŠKA BABIĆ (80)

SUBOTA, 5.3.
Gradsko groblje:
14 sati: JOZO GRBAVAC (92)
Prigradsko groblje Široko Polje:
13 sati: DRAGA ŠUŠAK (80)

SRIJEDA, 2.3.
Gradsko groblje:
14 sati: ŽELJKO OBRUBIĆ (68)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: ANICA MAJHER (84)

PONEDJELJAK, 28.2.
Gradsko groblje:
14 sati: MARIJA KARDOV (90)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: KAJA TURINSKI (90)

SUBOTA, 26.2.
Gradsko groblje:
14 sati: JANJA ŠARČEVIĆ (89)

SRIJEDA, 23.2.
Gradsko groblje:
12 sati: ANA CAREVIĆ (77)
13 sati: JEKA ĐAKOVIĆ (87)
14 sati: ANĐA ZELIĆ r. KELAVA (92)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: ŽELJKO BELVANOVIĆ (67)

UTORAK, 22.2.
Gradsko groblje:
14 sati: NEVENKA MUR (76)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: MARKO JUROŠ (82)

PONEDJELJAK, 21.2.
Gradsko groblje:
13 sati: MARKO KASUNIĆ (90)

SUBOTA, 19.2.
Prigradsko groblje Kuševac:
13 sati: BARICA JANKOVIĆ (73)

PETAK, 18.2.
Gradsko groblje:
14 sati: KATARINA BOGDANOVIĆ (82)

ČETVRTAK, 17.2.
Gradsko groblje:
11 sati: CVITA LJUBIČIĆ (82) (ispraćaj)
14 sati: ANDRIJA KOVAČEVIĆ (77)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: SLAVA TUBIĆ (93)

SRIJEDA, 16.2.
Gradsko groblje:
13 sati: ŽELJKO MARIČIĆ (76)
14 sati: IVAN NIKOLIĆ (84)

UTORAK, 15.2.
Gradsko groblje:
14 sati: JURE BLAŽEVIĆ (68)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: KATA PRIVARA (81)

SUBOTA, 12.2.
Gradsko groblje:
13 sati: JANJA BAGARIĆ (89)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: KATA VUKSANOVIĆ (73)

ČETVRTAK, 10.2.
Gradsko groblje:
13 sati: EUDOKSIJA ŠUTALO (83)
14 sati: NIKOLA CVETKOVIĆ (82)

SRIJEDA, 9.2.
Gradsko groblje:
13 sati: NADA PINJUH (83)
14 sati: MARIJA LAĐAREVIĆ (82)
Prigradsko groblje Budrovci:
12 sati: MARIJA SKUPNJAK (87)

UTORAK, 8.2.
Gradsko groblje:
12 sati: STJEPAN ŠANTIĆ (74)
Prigradsko groblje Budrovci:
12 sati: LIZA GOMBOŠ (90)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: MELANIJA PERASOVIĆ (80)

SUBOTA, 5.2.
Gradsko groblje:
14 sati: FRANJKA RADAT (55)
Prigradsko groblje Piškorevci:
12 sati: MARTIN TRBARA (87)
Prigradsko groblje Široko Polje:
12 sati: KATA ŠUŠAK (71)

PETAK, 4.2.
Gradsko groblje:
14 sati: MATO ŠARAVANJA (90)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: ANA BLAŠKO (79)
Prigradsko groblje Novi Perkovci:
14 sati: LJUBICA ADRIĆ (78)

ČETVRTAK, 3.2.
Gradsko groblje:
12 sati: PERO ZILINSKI (69)
14 sati: JURE ŠIMIĆ (85)

SRIJEDA, 2.2.
Gradsko groblje:
13 sati: NIKOLA KRAMARIĆ (70)
14 sati: VERONIKA SERTIĆ (90)
15 sati: SLAVKO RAVNJAK (45)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: MIHALJ HORVAT (93)

UTORAK, 1.2.
Gradsko groblje:
14 sati: DRAGUTIN ŠTRK (78)
Prigradsko groblje Piškorevci:
12 sati: MARIJA VRTARIĆ (77)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: EVA BOLARIĆ (86)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: ANICA ZDUNIĆ (69

PETAK, 28.1.
Gradsko groblje:
13 sati: NADA PAURIĆ (75)
14 sati: TEREZIJA KRAUS (90)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: MARA DUJMIĆ (79)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
12 sati: ANA BAGO (87)

ČETVRTAK, 27.1.
Gradsko groblje:
14 sati: AGATA MARKOVIĆ (84) 
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: IVAN PETRAK (72)

SRIJEDA, 26.1.
Gradsko groblje:
13 sati: DRAGICA BARIŠIĆ (87)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: JOZO CIGANOVIĆ (67)

UTORAK, 25.1.
Gradsko groblje:
14 sati: MARA GRUBEŠA (76)

PONEDJELJAK, 24.1.
Gradsko groblje:
12 sati: MATIJA ŠIMUNOVIĆ (Ž) (97)

SUBOTA, 22.1.
Gradsko groblje:
12 sati: ZDENKA RIZVANOVIĆ (76)
13 sati: ANĐA KUNST (82)
14 sati: LJUBICA UZELAC (82)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
13 sati: EVA LENIČEK (87)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: JOZO GALIĆ (85)

PETAK, 21.1.
Gradsko groblje:
13 sati: MARIJA PERIĆ (92)
14 sati: EMILIJA KALAMUT (88)

ČETVRTAK, 20.1.
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: ANTUN KOVAČIĆ (54)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: FILIP PEROŠEVIĆ (77)

UTORAK, 18.1.
Gradsko groblje:
14 sati: MARIJA CENTNER (82)
Prigradsko groblje Budrovci:
13 sati: LUCA JURIĆ (78)

PONEDJELJAK, 17.1.
Gradsko groblje:
14 sati: vlč. SLAVKO PLATZ (86)
Prigradsko groblje Đurđanci:
13 sati: LUCE PETROVIĆ (87)

SUBOTA, 15.1.
Gradsko groblje:
13 sati: JAGICA ĆURIĆ (80)

ČETVRTAK, 13.1.
Gradsko groblje:
13 sati: KATICA VUKOVIĆ (87)
Prigradsko groblje Budrovci:
13 sati: KATA RUČEVIĆ (77)

SRIJEDA, 12.1.
Prigradsko groblje Budrovci:
13 sati: KATA BEŠKER (84)

UTORAK, 11.1.
Gradsko groblje:
12 sati: DRAGO ĆURKOVIĆ (56)
13 sati: GABRO HES (73)
14 sati: LJUBICA ŠARČEVIĆ (89)

PONEDJELJAK, 10.1.
Gradsko groblje:
13 sati: IVAN SUPER (84)
14 sati: BORIS KUNŠTIĆ (64)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
13 sati: MANDA IVIĆ (85)

SUBOTA, 8.1.
Gradsko groblje:
12 sati: BLAŽENKA VALEČIĆ (65)
14 sati: JAKOV KUST (86)
Prigradsko groblje Novi Perkovci:
13 sati: ANA SLOBOĐANAC (85)

PETAK, 7.1.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: STANKO NIKOLIĆ (70)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: ELIZABETA SAĆER (81)

UTORAK, 4.1.
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: BRIGITA JURINIĆ (80)

PONEDJELJAK, 3.1.
Gradsko groblje:
13 sati: IREN MARIO LAZAROV (69)
14 sati: PAVO HMURA (66)
Prigradsko groblje Đurđanci:
12 sati: ZVONIMIR KOŠTA (88)
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: JAKOB MANDIĆ (63)

PETAK, 31.12.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
12 sati: LUBICA GLUHAK (82)

SRIJEDA, 29.12.
Gradsko groblje:
12 sati: JULIJANA KLADARIĆ (89)
14 sati: PAVAO GRUBEŠA (79)

UTORAK, 28.12.
Gradsko groblje:
14 sati: LUCA TOKIĆ (81)
Prigradsko groblje Budrovci:
12 sati: ANTUN VLADIĆ (67)
13 sati: STANA POSAVČEVIĆ (85)

PONEDJELJAK, 27.12.
Gradsko groblje:
11 sati: IVO VRHOVAC (67)
12 sati: TEREZIJA STIPANOVIĆ (71)
13 sati: ILIJA TOKIĆ (82)
14 sati: JOSIPA HUMBAL (63)
Prigradsko groblje Novi Perkovci:
14 sati: MARIJA FERIĆ (84)

PETAK, 24.12.
Gradsko groblje:
12 sati: SLAVICA BLAŽEVIĆ (71)
13 sati: TOMISLAV MILIČEVIĆ (BOSANAC) (51)
Prigradsko groblje Piškorevci:
12 sati: JOSIP TREMBOŠ (86)

ČETVRTAK, 23.12.
Gradsko groblje:
14 sati: JOSIPA HARAPIN (82)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: ANA JURKOVIĆ (91)

UTORAK, 21.12.
Gradsko groblje:
13 sati: ELIZABETA CULUCKI (86)

PONEDJELJAK, 20.12.
Gradsko groblje:
13 sati: MILOŠ ČOLOVIĆ (81)
14 sati: CVITA MATKOVIĆ (84)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
13 sati: VIKTOR ŠTAJNOHER (86)

SUBOTA, 18.12.
Gradsko groblje:
14 sati: JOSIP SERDAREVIĆ (48)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
13 sati: JOSIP DUJMIĆ (74)

PETAK, 17.12.
Gradsko groblje:
13 sati: FRANJO OSTAJMER (72)

ČETVRTAK, 16.12.
Gradsko groblje:
14 sati: PAVAO BASSI (89)

UTORAK, 14.12.
Gradsko groblje:
14 sati: DARIJA RAIĆ (50)
Prigradsko groblje Đurđanci:
14 sati: ANDRIJA MILANOVIĆ (81)

PONEDJELJAK, 13.12.
Gradsko groblje:
13 sati: FRANJO VARGIĆ (83)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: JOSIP DUDAŠ (81)

SUBOTA, 11.12.
Gradsko groblje:
14 sati: STJEPAN DILBER (83)
Prigradsko groblje Piškorevci:
13 sati: EVA SITO (87)

PETAK, 10.12.
Gradsko groblje:
14 sati: ZVONIMIR LAPENDA (79)

SRIJEDA, 8.12.
Gradsko groblje:
13 sati: RUŽA VUGLAČ (87)
14 sati: IVAN MERC (91)

UTORAK, 7.12.
Gradsko groblje:
12 sati: DRAGICA GOLUŽA (89)
13 sati: VERICA BLAŽEVIĆ (78)
14 sati: BRANIMIR GRGIĆ (28)
Prigradsko groblje Kuševac:
13 sati: KATA PETRIĆ (85)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: LUCA TOMIĆ (85)

PONEDJELJAK, 6.12.
Gradsko groblje:
14 sati: MARIJA ONDRAŠEK (72)

SUBOTA, 4.12.
Gradsko groblje:
14 sati: JADRANKA MESAREK (67)

PETAK, 3.12.
Gradsko groblje:
13 sati: JELENA MARINOVIĆ (90)
14 sati: JOZO GALIĆ (90)

ČETVRTAK, 2.12.
Gradsko groblje:
12 sati: IVAN VUGLAČ (89)
13 sati: VERA JELIČIĆ MITROVIĆ (74)
14 sati: FRANJO BAGARIĆ (89)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: BOŽIDAR SARKOTIĆ (80)

SRIJEDA, 1.12.
Gradsko groblje:
14 sati: MARA IVIĆ (92)

UTORAK, 30.11.
Gradsko groblje:
12 sati: MILE BARIŠIĆ (83)
13 sati: KATA SOLDIĆ (64)
14 sati: KATA BUTORAJAC (85)
Prigradsko groblje Piškorevci:
13 sati: MARIJA MIKULEC (88)

PONEDJELJAK, 29.11.
Gradsko groblje:
13 sati: JAKA SUČIĆ (83)
14 sati: MIRKO ĆURIĆ (90)

SUBOTA, 27.11.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: PETAR BRAJKO (89)

PETAK, 26.11.
Prigradsko groblje Budrovci:
12 sati: EVA KOVAČEVIĆ (82)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: TOMO BRATALJENOVIĆ (70)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: PERO MEJDANAC (73)

SRIJEDA, 24.11.
Gradsko groblje:
14 sati: JADRANKO MARGETIĆ (66)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: PAVO SPAIĆ (79)

UTORAK, 23.11.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: IVO CVITIĆ (79)

SUBOTA, 20.11.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: STANA BELJAN (84)
13 sati: MANDA MATASOVIĆ (77)
14 sati: BLAŽENKA LELAS (49)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
12 sati: JOSIP BAUER (82)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: VINKA ILIČIĆ (93)

PETAK, 19.11.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: EVICA MIHALJEVIĆ (86)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: ZORKA BOGNAR (96)

SRIJEDA, 17.11.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MIROSLAVA PILIPOVIĆ (92)

UTORAK, 16.11.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANTONIJA SESAR (86)
14 sati: EVICA PERNAR (66)

PONEDJELJAK, 15.11.
Prigradsko groblje Budrovci:
13 sati: MILE ŽUPAN (92)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: MIRA FILIPOVIĆ (71)

SUBOTA, 13.11.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: VLASTA SARIĆ (80)
14 sati: FRANO ĆURIĆ (82)

PETAK, 12.11.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: STJEPAN MRŠIĆ (80)
14 sati: MIROSLAV ŽULJEVIĆ (68)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: ANICA IVANDA (51)

ČETVRTAK, 11.11.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: LJUBICA CRNKOVIĆ (80)

SRIJEDA, 10.11.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ZLATKO ŠINDLER (79)

UTORAK, 9.11.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MATO PERIĆ (79)
Prigradsko groblje Budrovci:
13 sati: AGICA KUTJEVAC (85)

PONEDJELJAK, 8.11.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: NEDJELJKA ČALIĆ (84)

PETAK, 5.11.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: BOSA MANDARIĆ (83)

SRIJEDA, 3.11.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: LJUBICA-MARIJA VERHAS (88)
14 sati: ANA (SEKA) UZUN (92)
15 sati: DANIJEL ČIŠ (47)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: JANJA ANDRIĆ (82)

UTORAK, 2.11.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: RUŽA BRADIĆ (88)
13 sati: ANDRIJA GOLUŽA (88)
14 sati: ZRINKO GLAVAČEVIĆ (44)

SUBOTA, 30.10.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MIRKO GENDA (80)

PETAK, 29.10.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MIRKO MATIJEVIĆ (90)

ČETVRTAK, 28.10.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: KATE DEDIĆ (78)
14 sati: RADOSLAV ŠARIĆ (87)

SRIJEDA, 27.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MARIJA PREPUNIĆ (84)
Prigradsko groblje Budrovci:
15 sati: MARIJA SITO (79)

UTORAK, 26.10.
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: ANICA TOPOLOVEC (88)

PONEDJELJAK, 25.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: KATA FOLK (82)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: JELENA SEGEDI (80)

SUBOTA, 23.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ŠTEFANIJA FILKO (90)

PETAK, 22.10.
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: ZDENKA BREVULJ (60)

ČETVRTAK, 21.10.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: ZDRAVKA VRTARIĆ (83)
13 sati: MILE LUKIĆ (81)
14 sati: FRANJO KLEMEN (75)

SRIJEDA, 20.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: DANICA VLAJČIĆ (74)

PONEDJELJAK, 18.10.
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: IVO RUDOLF (58)

SUBOTA, 16.10.
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: ANTE ZORIĆ (85)

PETAK, 15.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANTO MARIĆ (89)

ČETVRTAK, 14.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: RUŽE KAZALICKI (69)

SRIJEDA, 13.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANTO PRSKALO (92)

UTORAK, 12.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANTONI ČOLAK (56)

PONEDJELJAK, 11.10.
Prigradsko groblje Đurđanci:
15 sati: BOŽICA BIRKIĆ (74)

SUBOTA, 9.10.
Gradsko groblje Đakovo:
11 sati: IVKA BARIŠIĆ (80)
13 sati: AGICA ĐANKOVIĆ (79)

SRIJEDA, 6.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: IVAN VLAJČIĆ (63)

UTORAK, 5.10.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: NIKOLA BRADIĆ (63)
13 sati: ALOJZIJA DENAC – SLAVICA (88)
14 sati: ANĐELKO KRZNARIĆ (74)

PONEDJELJAK, 4.10.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MARIJA KOVAČ (73)
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: ANĐA ZEKO (89)

SUBOTA, 2.10.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: JOSIP BENDELJA (70)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: ADAM ĐUKIĆ (77)

PETAK, 1.10.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: IVAN DUJMIĆ – SULJO (68)

ČETVRTAK, 30.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: JANJA VUKADIN (84)

UTORAK, 28.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: NEDILJKO TOMIĆ (75)
15 sati: MIROSLAV APATI (56)

SUBOTA, 25.9.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: ZDRAVKO GAMS (63)
13 sati: MARIJA MARIČIĆ (87)
14 sati: SILVIJA JANČULA (37)

PETAK, 24.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ILIJA SVALINA (63)

ČETVRTAK, 23.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MIROSLAV PETROVIĆ (63)

SRIJEDA, 22.9.
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: JELKA BOGNAR (82)

UTORAK, 21.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: BARICA KRISTIĆ (84)

PONEDJELJAK, 20.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: PAVO RAJKOVIĆ (69)

SUBOTA, 18.9.
Prigradsko groblje Novi Perkovci:
13 sati: FRANJO GREGIĆ (88)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: MARICA LABAK (67)

PETAK, 17.9.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: ILIJA PETROVIĆ (79)

SRIJEDA, 15.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: JAKA KOLAK (81)

UTORAK, 14.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: KATA LUKIĆ (79)

PONEDJELJAK, 13.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: EVA SIMEON (97)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
13 sati: BOŽICA ŠIMEK (54)

SUBOTA, 11.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: DANIJEL TUŠEK (41)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
11 sati: MIRKO BRATALJENOVIĆ (71)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: JANJA GRBAVAC (79)

PETAK, 10.9.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: DRAGO SUČIĆ (67)

ČETVRTAK, 9.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MARIJA PREBEG (82)

UTORAK, 7.9.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: IVAN CENTNER (78)

PONEDJELJAK, 6.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: LJUBA RAGUŽ (82)

SUBOTA, 4.9.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MIŠO NOVAKOVIĆ (68)
14 sati: ANICA ANA SPAJIĆ (95)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: KAROLINA PRSKALO (38)

PETAK, 3.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MATO MIKIĆ (92)

ČETVRTAK, 2.9.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: IVICA BEŠKER (64)
Prigradsko groblje Široko Polje:
13 sati: MIHAEL JELENČIĆ (79)

PONEDJELJAK, 30.8.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: LJILJANA HORVAT (67)

PETAK, 27.8.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANKA GLAVAŠ (86)

SRIJEDA, 25.8.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: MARIJA MIKIĆ (74)

UTORAK, 24.8.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANICA BRNJETIĆ (78)

PONEDJELJAK, 23.8.
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: ANTUN DRONK (60)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: JELA PETROVIĆ (68)

SUBOTA, 21.8.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MILICA URSIĆ (84)
14 sati: ANTO JURIĆ (72)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: ANA TOMAŠKO (91)

SRIJEDA, 18.8.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: JOSIP PAKŠI (73)
14 sati: ZVONKO DRENJANČEVIĆ (61)
Prigradsko groblje Kuševac:
12 sati: IVAN MEJDANAC (68)

UTORAK, 17.8.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: MIRKO LUKIĆ (68)

PONEDJELJAK, 16.8.
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: EVA SITO (86)

SUBOTA, 14.8.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: KATA VALJETIĆ (95)
14 sati: JURAJ PILJEK (88)

PETAK, 13.8.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: NADA BALIČEVIĆ (88)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: MIJO ZETOVIĆ (78)

ČETVRTAK, 12.8.
Prigradsko groblje Đurđanci:
14 sati: STANKO ŠUŠAK (71)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
13 sati: STJEPAN ERGOTIĆ (89)

SRIJEDA, 11.8.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ŽELJKA SKENDER (63)

UTORAK, 10.8.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: IVKA PERKOVIĆ (83)
14 sati: JOSIP ZIRDUM (70)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: MILKA CEROVSKI (89)

PONEDJELJAK, 9.8.
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
13 sati: JOSIP ŠOTA (66)

SUBOTA, 7.8.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANICA FERGER (83)
14 sati: EVICA KOVAČ (88)

PETAK, 6.8.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: BRANKO ZIRN (73)

SRIJEDA, 4.8.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: KATA TKALEC (86)

PONEDJELJAK, 2.8.
Prigradsko groblje Piškorevci:
10 sati: ĐURO KOČIŠ (85)

SUBOTA, 31.7.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: PETAR LUCIĆ (70)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: IRENA HIGELI (77)

ČETVRTAK, 29.7.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: JASNA BRALIĆ (59)

UTORAK, 27.7.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: FRANJKA BLAŽEVIĆ (85)
14 sati: ZVONKO HALAS (73)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: IVAN LULIĆ (82)

PONEDJELJAK, 26.7.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: JANJA FRŽULJEVIĆ (84)

SUBOTA, 24.7.
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: BOSILJKO ANDRIĆ (84)

ČETVRTAK, 22.7.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: REZA STOJIĆ (91)

SRIJEDA, 21.7.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ELIZABETA SEGEDI – LIZA (91)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: FRANJO BATINIĆ (74)

UTORAK, 20.7.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MATO MARKOVIĆ (68)

PONEDJELJAK, 19.7.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: JELKA MUR (79)

SUBOTA, 17.7.
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: ĐURO ĐURIĆ (95)

PETAK, 16.7.
Prigradsko groblje Piškorevci:
13 sati: IVA MIŠEVIĆ rođ. LONČAR (91)

ČETVRTAK, 15.7.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ZORA PULJIĆ (91)
14 sati: DARA SOPTA (89)

SRIJEDA, 14.7.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MARA ZORIĆ (98)
Prigradsko groblje Kuševac:
13 sati: MANDA BREVULJ (83)

UTORAK, 13.7.
Prigradsko groblje Piškorevci:
13 sati: JOZO BRLOŠIĆ (64)

PONEDJELJAK, 12.7.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MILAN LUKIĆ (71)

PETAK, 9.7.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: DARKO MORES (53)

UTORAK, 6.7.
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: PETAR ŠKORIĆ (82)

PETAK, 2.7.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANTUN ŠERFEZI (76)

UTORAK, 29.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ROMAN LUKIĆ (70)
15 sati: DARKO TROGRLIĆ (47)

PONEDJELJAK, 28.6.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: NIKOLA JOKIĆ (71)
13 sati: IVAN ŠOLA (88)
14 sati: ANA ŠERF-KARDOV (85)

PETAK, 25.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: RUŽA ĆURIĆ (84)
Prigradsko groblje Novi Perkovci:
14 sati: MARIJA ŠARČEVIĆ (88)

SRIJEDA, 23.6.
Gradsko groblje Đakovo:
15 sati: PETAR KLEPO (62)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: DANICA MARIĆ (85)

PONEDJELJAK, 21.6.
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: ANTUN ŠUŠAK (89)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: ANKA ŠEKERIJA (88)

SUBOTA, 19.6.
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: SLAVKA MILIĆ (87)

ČETVRTAK, 17.6.
Prigradsko groblje Budrovci:
15 sati: DRAGICA MILOŠEVIĆ (77)

SRIJEDA, 16.6.
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: MARIJA VLADIĆ (83)

PONEDJELJAK, 14.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANA KARAK (74)

SUBOTA, 12.6.
Gradsko groblje Đakovo: 
14 sati: MARKO UZELAC (81)

ČETVRTAK, 10.6.
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: FRANCISKA ĐURIĆ (83)

UTORAK, 8.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: VLADO VARGIĆ (59)

PONEDJELJAK, 7.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: BOJA ZORIĆ (92)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: MATO FULJETIĆ (65)

SUBOTA, 5.6.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: EVICA PAUKOVIĆ (74)

PETAK, 4.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ZDENKA SENSENDORFER (79)
15 sati: MATO JOVIĆ (91)

UTORAK, 1.6.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: VINKO SABLJIĆ (84)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: IVAN GRUBANOVIĆ (80)

PONEDJELJAK, 31.5.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: BRANKO POLJAK (66)
14 sati: ŠTEFICA SABOL (84)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: JURE MARKOTIĆ (77)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: MILE BARAN (78)

SUBOTA, 29.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANA FILIPČIĆ (87)

PETAK, 28.5.
Gradsko groblje Đakovo:
† MARIJA KANIŽAJ (102)

SRIJEDA, 26.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: JOSIP HIP (82)

UTORAK, 25.5.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANKICA BOLFEK r. KILIJAN (86)

PONEDJELJAK, 24.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ŽELJKO STILINOVIĆ (82)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: MATO IVIĆ (86)

SUBOTA, 22.5.
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: STIPAN IVIĆ (85)

PETAK, 21.5.
Prigradsko groblje Kuševac:
15 sati: JERKO PAVLOVIĆ (80)

ČETVRTAK, 20.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: IVA TIBORC (89)

UTORAK, 18.5.
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: BARA TANČIK (93)
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: PERO PETRLIĆ (55)

PONEDJELJAK, 17.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: LJUBICA VUGRINEC (96)

SUBOTA, 15.5.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ADAM SALOPEK (80)

ČETVRTAK, 13.5.
Prigradsko groblje Budrovci:
13 sati: MANDA SIMEON (81)

SRIJEDA, 12.5.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ĐURĐICA MILKOVIĆ (79)
14 sati: ANĐA BILANDŽIĆ (88)

UTORAK, 11.5.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: DOMA KRAJINA (75)

ČETVRTAK, 6.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: LJILJANA TANDARA (63)

SRIJEDA, 5.5.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANTE DRMIĆ (82)
15 sati ZVONKO GALIĆ (74)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: JOSIP IŠASEGI (73)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: MILKA GALIĆ (86)

UTORAK, 4.5.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: SLAVICA RONČEVIĆ (47)
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANTUN JUKIĆ (68)

PONEDJELJAK, 3.5.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
12 sati: MATO AŠČIĆ (88)
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANTUN ERCEG (80)

PETAK, 30.4.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: ZORAN BOŠNJAK (61)
13 sati: STJEPAN JOVIĆ (80)
14 sati: MIROSLAV KLEMEN (85)

ČETVRTAK, 29.4.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
12 sati: MARIJA PERA VALJETIĆ (87)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: ANA SPAJIĆ (85)

PONEDJELJAK, 26.4.
Prigradsko groblje Kuševac:
15 sati: KATA VAĐON (75)

SUBOTA, 24.4.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: KATA PRSKALO (91)

PETAK, 23.4.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: BRANKO KNEZ (66)

SRIJEDA, 21.4.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: JOSIP ŠPOLJAR (87)

UTORAK, 20.4.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: CVIJETA TOMIĆ r. MASLAREVIĆ (68)

SUBOTA, 17.4.
Prigradsko groblje Budrovci:
13 sati: JOSIP MILOŠEVIĆ (77)

PETAK, 16.4.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ŽELJKO MIJAKIĆ (55)

ČETVRTAK, 15.4.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: PETAR ŽERAVICA (88)
Prigradsko groblje Piškorevci:
13 sati: ANA SIVČ (89)

SRIJEDA, 14.4.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ZVONKO ČIČMAK (74)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: ZLATKO GABUD (60)

UTORAK, 13.4.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MATIJA MARINOVIĆ (76)

PONEDJELJAK, 12.4.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: MIRA-ZDENKA SAGADI (85)
13 sati: ANA MATIJAKOVIĆ (89)
14 sati: ANTUN BALEN (80)

SUBOTA, 10.4.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: KATARINA MIŠČEVIĆ (90)
14 sati: LUCA SERDARUŠIĆ (88)

ČETVRTAK, 8.4.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: STJEPAN FEKETE (PAVO) (69)
13 sati: MARIJA RAJČIĆ (86)
14 sati: HELMUT HAJDEN (62)

SRIJEDA, 7.4.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: vlč. NIKOLA JELIĆ (77)

UTORAK, 6.4.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: VLATKO MACEKOVIĆ (69)
14 sati: RUDO PRALAS (83)
15 sati: BRANKO KOSI (86)

SUBOTA, 3.4.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: MARIJAN TROGRLIĆ (85)

PETAK, 2.4.
Gradsko groblje Đakovo:
† IVAN KNEZ (67)
Prigradsko groblje Široko Polje:
12 sati: TADIJA ARAMBAŠIĆ (82)

ČETVRTAK, 1.4.
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: BARA ILIĆ (83)

SRIJEDA, 31.3.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ZVONIMIR VARGA (78)
14 sati: MARIJA LESKOVAR (85)
15 sati: IVICA SENKIĆ (70)

UTORAK, 30.3.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: MARIJA KUNDID (82)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: DRAGO NIKOLIĆ (63)

SUBOTA, 27.3.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: JELA IVANKOVIĆ (87)
14 sati: MARIJAN MILIČEVIĆ (67)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: ANTUN NARANČIĆ (72)

PETAK, 26.3.
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: ĐURO DORIĆ (89)

ČETVRTAK, 25.3.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: SENKA KUJUNDŽIĆ-MIŠEVIĆ (58)
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: MILAN MALETIĆ (78)

UTORAK, 23.3.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANICA KRPAN (75)

SUBOTA, 20.3.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MATE ŽERAVICA (83)

PETAK, 19.3.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: IRENA HARAMINA (56)

UTORAK, 16.3.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MATO RAIĆ (82)
15 sati: JAKA ĆURIĆ (83)
Prigradsko groblje Ivanovci Đakovački:
14 sati: DRAGICA JURINIĆ (87)

PONEDJELJAK, 15.3.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: BRANKO BUČANOVIĆ (74)
14 sati: LUKA IVANČIĆ (70)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: ANĐA IVANKO (85)

ČETVRTAK, 11.3.
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: JOZO DOŠLIĆ (61)

SRIJEDA , 10.3.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: IVICA HIŽMAN (69)

UTORAK, 9.3.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: VINKO IVANČIĆ (70)

PONEDJELJAK, 8.3.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: KATA JURIĆ (78)
15 sati: LJUBA NEVISTIĆ (81)

PETAK, 5.3.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MILAN TOMŠIĆ (66)
14 sati: JOZO BANOVAC (69)

ČETVRTAK, 4.3.
Prigradsko groblje Budrovci:
14 sati: IVAN MRŽLJAK (81)

PETAK, 26.2.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: LJERKA PAULA KOVAČIĆ ( 96)

ČETVRTAK, 25.2.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: BORISLAV KLOBUČAR (79)
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: NIKOLA KNEŽEVIĆ (69)

SRIJEDA, 24.2.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: PERO REVELAND (82)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: KATA MATAN (92)

UTORAK, 23.2.
Prigradsko groblje Piškorevci:
13 sati: RUŽA ŠARIĆ (92)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: BARA JUROŠ (68)

PONEDJELJAK, 22.2.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ŠTEFANIJA IVANOVIĆ (80)

SUBOTA, 20.2.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: IVICA BULJAN (67)

PETAK, 19.2.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MIROSLAV PETROVIĆ (82)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: MATIJA KRAJINOVIĆ (72)

ČETVRTAK, 18.2.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANICA BAGARIĆ (93)
14 sati: MARIJA JANČIKIĆ (80)

SUBOTA, 13.2.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: BISERKA LONČAR (80)

ČETVRTAK, 11.2.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: IVAN SLIŠKOVIĆ (86)
13 sati: vlč. MARINKO MARKIĆ (66)
14 sati: KARLA PIŠL (69) (M)
15 sati: VIDA STJEPANOVIĆ (87)

SRIJEDA, 10.2.
Prigradsko groblje Đurđanci:
12 sati: RUŽA VUKOVIĆ (88)
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: RUŽICA ERŽIĆ (79)

UTORAK, 9.2.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANA BAŽANT (81)

PONEDJELJAK, 8.2.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: JOSIP BARIĆ (81)
Prigradsko groblje Novi Perkovci:
14 sati: KATA PAVIČIĆ (94)

PETAK, 5.2.
Gradsko groblje Đakovo:
† JELKA DORIĆ (86)

SRIJEDA, 3.2.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: RUŽA MARIĆ (87)

UTORAK, 2.2.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: JOSIP DROBINA (71)
Prigradsko groblje Piškorevci:
† JELKA HRASTOVIĆ (92)

PONEDJELJAK, 1.2.
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: ANA MIKLOŠ (78)

SUBOTA, 30.1.
Prigradsko groblje Budrovci:
11 sati: LUCA MILOŠEVIĆ (80)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
13 sati: IVAN PILIĆ (62)
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: AJIŠA KURTZ (80)

PETAK, 29.1.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: JERKO KNEZOVIĆ (83)
13 sati: ANA BOŠNJAKOVIĆ (86)
14 sati: ZDENKA LJUBAS (72)

ČETVRTAK, 28.1.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ROZALIJA MIJAKIĆ (77)
15 sati: IVAN RAŠIĆ (73)

SRIJEDA, 27.1.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: KATA JAKOBOVIĆ (79)
14 sati: DARIO HANULJAK (56)

UTORAK, 26.1.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: DRAGO ŠKRLIN (76)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: MARA AŠČIĆ (83)

PONEDJELJAK, 25.1.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: SLAVA MITOŠ (97)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: KATICA HORVAT (69)

SUBOTA, 23.1.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: ANA NAMESTNIK (86)

PETAK, 22.1.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: MARA BLAŠKIĆ (81)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: IVICA HAJNIĆ (71)

ČETVRTAK, 21.1.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: MATO ĐAKOVIĆ (78)

SRIJEDA, 20.1.
Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: SLAVKO PREMUŽIĆ (88)
Prigradsko groblje Kuševac:
13 sati: JANJA DUBRAVAC (76)

UTORAK, 19.1.
Gradsko groblje Đakovo:
12 sati: MARIJA ALBREHT (91)
13 sati: MARIJA PERIĆ r. CICVARIĆ (88)
14 sati: MIRKO KNEŽEVIĆ (92)
15 sati: MARIJA MLINAREVIĆ (75)

PETAK, 15.1.
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: MANDA CICVARIĆ (94)

ČETVRTAK, 14.1.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANA FLANJAK (83)
14 sati: JOSIP KIŠ (73)
15 sati: DRAGUTIN ROGOZ (82)

SRIJEDA, 13.1.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: ANA TURJAK (85)

UTORAK, 12.1.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: ŽELJKO PREMUŽIĆ (68)

PONEDJELJAK, 11.1.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANA TOLUŠIĆ (86)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
14 sati: JOSIP LAKI (76)

PETAK, 8.1.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: MIROSLAV STJEPANOVIĆ (67)
14 sati: MIRKO TERZIN (84)

ČETVRTAK, 7.1.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ZORKA PEZER (79)
14 sati: BOŽICA BOŠKOVIĆ (88)

UTORAK, 5.1.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: NIKOLA ŽUPAN (75)
15 sati: VLADE OMAZIĆ (54)
Prigradsko groblje Kuševac:
14 sati: MARIJA ŠKORIĆ (74)

PONEDJELJAK, 4.1.
Gradsko groblje Đakovo:
13 sati: ANTE VUKADIN (60)
14 sati: ANTUN MARKOVINOVIĆ (65)
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: ANDRIJA BLAŽEVIĆ (73)

SUBOTA, 2.1.
Prigradsko groblje Piškorevci:
14 sati: LUCA TRBARA (88)


Pogrebi u 2020.


Pogrebi u 2019.


Pogrebi u 2018.


Pogrebi u 2017.


Pogrebi u 2016.

Skip to content