Pogrebi

Odvoz miješanog otpada

Miješani je otpad neizbježan proizvod svakoga kućanstva ili otpad vrlo sličan kućnome, koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Posudu za miješani otpad korisnici trebaju na dan odvoza do 7 sati zimi, a do 6 sati ljeti, iznijeti na javnu površinu i smjestiti na minimalno metar od ruba kolnika.

U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: tekuće i polutekuće tvari, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto-gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, građevinski i zeleni otpad, opasni otpad i ambalažni otpad.


Raspored odvoza miješanog otpada na području Grada Đakova

 

Raspored odvoza miješanog otpada na području općina Đakovštine u kojima javnu uslugu skupljanja, preuzimanja i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Univerzal d.o.o. pogledajte ovdje.

Skip to content