Pogrebi

Odvoz komunalnog otpada

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Posudu za komunalni otpad korisnici trebaju na dan odvoza do 7,00 h zimi, a do 6,00 sati ljeti, iznijeti na javnu površinu i smjestiti na minimalno metar od ruba kolnika.

U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: tekuće i polutekuće tvari, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto-gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, građevinski i zeleni otpad, opasni otpad, ambalažni otpad.


Raspored odvoza miješanog otpada na području Grada Đakova

 

Raspored odvoza otpada na području općina Đakovštine u kojima javnu uslugu skupljanja, preuzimanja i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Univerzal d.o.o. pogledajte ovdje.