Pogrebi

Od svibnja nova cijena javne usluge sakupljanja otpada

Od 1. svibnja stupa na snagu novi Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada trgovačkog društva Univerzal. U skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 86/21) i Odlukom Grada Đakova, novim je Cjenikom za korisnike u kategoriji kućanstvo i za one koji nisu kućanstvo obvezna minimalna javna usluga postavljena na jedinstvenih 54,55 kuna (bez PDV-a), no porasla je cijena za količine predanog miješanog otpada, koja se izračunava razmjerno zabilježenom mjesečnom broju pražnjenja zelenih posuda prema njihovu volumenu.

Struktura ukupne cijene ovime i dalje ostaje sastavljena od dva dijela – osnovnog i promjenjivog na koji vlastitim postupanjem s osnovnim otpadom može utjecati svaki korisnik – i namjenske naknade za sanaciju odlagališta i nabavu opreme za gospodarenje otpadom, što je proračunski prihod Grada Đakova. Nove cijene, za koje je komunalac prethodno proveo javno savjetovanje i ishodio suglasnost Grada, osiguravaju kvalitetno i ekonomski učinkovito obavljanje javne usluge.

Osim servisiranja rastućih troškova u sustavu gospodarenja otpadom, svrha im je potaknuti građane na pojačano primarno razvrstavanje, izdvajanje biootpada iz sadržaja miješanog otpada u zelenoj posudi, vrtno kompostiranje i češće korištenje usluge reciklažnih dvorišta za sve ostale vrste otpada.

Novost je naplata odvoza plastične ambalaže i biootpada za poslovne subjekte koje zakonodavac identificira kao kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo, za razliku od privatnih korisnika kojima su svi troškovi reciklabilnog i biootpada sadržani u cijeni javne usluge.

Cijene javne usluge mijenjaju se od 1. svibnja i na komunalnom području općina Đakovštine u kojima je briga o otpadu povjerena Univerzalu. Detaljnije o ovoj temi: https://www.univerzal-djakovo.hr/javno-savjetovanje/.

Pročitajte i ovo

O navodima vijećnice Francem o glomaznom otpadu

Na priopćenje za javnost gradske vijećnice Ivane Francem o problematici odvoza glomaznog otpada, koje je …

Od 2. svibnja ljetno vrijeme odvoza otpada

Javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada Univerzal će od ponedjeljka 2. svibnja 2022. obavljati po ljetnom …

Četiri stabla u novom generacijskom drvoredu

Ekonomska je škola “Braća Radić” u suradnji s Univerzalom na zelenoj površini uz spoj Splitske …

Veliki petak bez sahrana na đakovačkim grobljima

Zbog posebnosti Velikog petka u vazmenom trodnevlju, a na sugestiju Crkve, Univerzal je odlučio da …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content