Pogrebi

O nama

Naziv
UNIVERZAL d.o.o. za komunalne djelatnosti

MBS
030057832

OIB
34319609112

Sjedište/adresa
Đakovo (Grad Đakovo), Vladimira Nazora 68

Direktor
Stjepan Ripić

Tehnički direktor
Krešimir Željeznik

Temeljni kapital
3.889.200,00 kuna

IBAN
• PBZ HR4223400091100137680
• OTP HR9224070001100437498
• ADDIKO HR1625000091102009982


Podaci o poslovnom subjektu, izvadak iz Sudskog registra


Organizacijska shema upravljanja

 

Rukovoditelji poslovnih jedinica:

PJ Čistoća: Mario Šimundić
(univerzal@univerzal-djakovo.hr)

PJ Gradska higijena: Vilko Schwaller
(higijena@univerzal-djakovo.hr)

PJ Tržnica/Sajmište i PJ Parking: Ivanka Vargić
(ivanka.vargic@univerzal-djakovo.hr)

PJ Groblje: Stjepan Eberhardt
(stjepan.eberhardt@univerzal-djakovo.hr)

PJ Gradski bazeni/Klizalište: Tomislav Vuković
(tomislav.vukovic@univerzal-djakovo.hr)

PJ Zajedničke službe/Računovodstvo: Lidija Balen Ćurić
(lidija.balen@univerzal-djakovo.hr)

Skip to content