Pogrebi

Nabava komunalnih vozila KOMVO 2U

Naziv projekta: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada KOMVO 2U

Ukupna vrijednost projekta: 1.670.133,00 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.670.133,00 kuna
Bespovratna sredstva (EU potpora): 1.419.613,05 kuna
Razdoblje provođenja projekta: 26.6.2020. – 26.4.2021.
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0004

Korisnik bespovratnih sredstava:
Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti, V. Nazora 68, 31400 Đakovo, OIB: 34319609112

Kratki opis projekta:

Proširenje Univerzalove flote dvama novim moderno opremljenim vozilima pridonosi povećanju stope odvojeno prikupljenoga otpada te smanjenju udjela biorazgradivoga otpada u miješanome otpadu, što predstavlja tranziciju na višu razinu u procesu gospodarenja otpadom. “KOMVO 2U” komunikacijom s javnošću motivira cijelu lokalnu zajednicu na smanjenje produkcije miješanog otpada koji završava na gradskom odlagalištu Vitika, čime korisnici javne usluge sakupljanja otpada pokazuju odgovornost za higijenu životnoga prostora i zaštitu okoliša.

Područje provođenja projekta (komunalno područje):
Đakovo, Piškorevci, Budrovci, Selci Đak., Široko Polje, Kuševac, Đurđanci, Ivanovci Đak., Novi Perkovci

Nabavljena specijalizirana vozila za skupljanje otpada:

Komunalno vozilo s dogradnjom volumena 16 m³
» s potisnom pločom i sustavom za podizanje kontejnera zapremine 5 m³ i 7 m³
» pražnjenje spremnika s komunalnim otpadom u prihvatnu komoru
» omogućuje skupljanje biorazgradivog otpada, papira i plastike
» s posebnim sustavom drenaže neugodnih tekućina koje se cijede iz otpada

Komunalno vozilo s dogradnjom volumena 7,5 m³
» mini-kran s bežičnim daljinskim upravljanjem
» pogodan za upravljanje zvonima za otpadno staklo/staklenu ambalažu
» omogućuje lakši utovar i prijevoz glomaznog otpada
» ekonomičnije skupljanje otpada u prostorno limitiranim dijelovima naseljima
» mogućnost kipanja – za transport pojedinih vrsta otpada


Ciljevi projekta:

  • jačanje svijesti javnosti o važnosti razvrstavanja otpada
  • povećanje količina odvojeno sakupljenog otpada, prvenstveno na kućnom pragu
  • izdvajanje biorazgradivog otpada iz sadržaja miješanog otpada
  • doprinos recikliranju otpada, oporabi i održivome razvoju
  • smanjenje količine miješanog otpada koji se odlaže na odlagalište

Očekivani rezultati:

→ modernizacija Univerzalova voznog parka
→ optimiziranje procesa odvojenog prikupljanja otpada
→ povećanje stope reciklabilnoga i biorazgradivog otpada
→ podizanje kvalitete cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom


Osoba za kontakt:

Danijel Geošić, Odnosi s javnošću i komunikacije
e: danijel.geosic@univerzal-djakovo.hr


KOMVO2U, materijal za medije


KOMVO2U, projektni letak za korisnike javne usluge


KOMVO2U, audiovideo zapis za osobe za slušnim i vidnim poteškoćama


Poveznice na stranice Europskih strukturnih i investicijskih fondova:

STRUKTURNI FONDOVI
OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Skip to content