Pogrebi

Gradska higijena

Poslovi Higijene obavljaju se na svim gradskim pješačkim, prometnim i zelenim površinama, na skoro 100.000 četvornih metara javnog prostora. Glavni su poslovi čišćenje i higijensko održavanje, košnja trave, skupljanje biljnog otpada i svih vrsta otpadaka sa zelenih površina, nogostupa i parkirališta, ali i pražnjenje uličnih koševa za otpatke, brisanje i popravak klupa za odmor, pražnjenje pepeljara na korzu, postavljanje i redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije.

U zimskom razdoblju radnici Higijene obavljaju manualno i strojno čišćenje snijega i leda u pješačkim zonama, uz posipavanje sipinom te industrijskom solju, kao i pluženje snijega na lokalnim, gradskim i nerazvrstanim cestama (po rasporedu prioriteta) i parkiralištima pomoću specijalizirane mehanizacije opremljene ralicama (i posipačima) i posipavanje solju.

U poslove ulazi i sezonska priprema zelenih površina za sadnju zelenila, cvijeća i drveća, sama sadnja biljaka, okopavanje i plijevljenje cvjetnih gredica, oblikovanje ukrasnih grmova i živica, sadnja novih drvoreda, (sezonsko) orezivanje i oblikovanje drveća prorjeđivanjem krošnje i uklanjanjem grana koje ometaju vidljivost u prometu, stručno tretiranje korova herbicidima, zaštita cvijeća i drveća od raznih bolesti i prihrana umjetnim gnojivom te zalijevanje ukrasnih biljaka i stabala ljeti.

Skip to content