Pogrebi

Dokumenti

ČISTOĆA
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 2/22)
Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 4/22)
Izjava o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – KUĆANSTVO
Izjava o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – ZGRADE
Izjava o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – NIJE KUĆANSTVO

HIGIJENA
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Đakova 15/19)

PARKING
Pravilnik o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima
Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Opći uvjeti ugovora o korištenju parkirališta
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)

TRŽNICA I SAJMIŠTE
Zakon o hrani, pročišćeni tekst zakona (NN 81/13, 14/14, 30/15)
Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)
Zakon o veterinarstvu (NN 82/13 i 148/13)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)
Pravilnik o minimalnim uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
Opći uvjeti – Gradska tržnica Đakovo (Službeni glasnik Grada Đakova (20/19)
Tržne i sajmske usluge
Pravilnik o davanju u zakup i dodjeli prodajnih mjesta (interni akt 287/1-03.)
Odluka o načinu rezervacije prodajnih mjesta (interni akt za svaku sezonu)
Tržni red (interni akt)
Cjenik tržnih usluga (interni akt 1094/1-05.)
Sajam Piškorevci

GROBLJE
Zakon o grobljima (NN 19/98 i 50/12)
Odluka o grobljima
Dopuna Odluke o grobljima
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
Pravilnik o rješavanju zahtjeva za korištenje napuštenih i dodjelu likvidiranih grobnih mjesta

STANOVI
Uredba Vlade RH o održavanju zgrada (NN 64/97)
Pravni okvir upravljanja zgradama
Zaključak o visini pričuve i naknade za rad upravitelja

GRADSKI BAZENI
Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 88/14)
Odluka o gospodarenju Gradskim bazenom
Cjenik Gradskih bazena, sezona 2022.
GDPR privola uz izdavanje ulaznice – DJECA
GDPR privola uz izdavanje ulaznice – ODRASLI

KLIZALIŠTE
Radno vrijeme i cijene Gradskog klizališta, sezona 2021./22.
Gradsko klizalište uz epidemiološke mjere

OSTALI DOKUMENTI
Politika sustava upravljanja (15.6.2020.)
ISO certifikat 9001:2015
Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa (3.3.2021.)
5. sjednica Nadzornog odbora (18.4.2018.)
6. sjednica Nadzornog odbora
(17.9.2018.)
Financijsko izvješće
Potpore i donacije u 2014.
Potpore i donacije u 2015.
Potpore i donacije u 2016.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2015.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2016.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2017.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2018.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2019.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2020.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2021.
Etički kodeks
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Skip to content