Pogrebi

Čistoća

Osnovni su poslovi u Čistoći odvoz miješanog komunalnog i razdvojenog korisnog otpada kućanstava i gospodarskog sektora pomoću specijaliziranih vozila. Odvoz otpada iz kućanstava, stambenih zgrada, gospodarstva i obrta obavlja se prijevozom posebnim vozilima (kamionima), “kačenjem” spremnika na automat za podizanje kante te pražnjenjem i vraćanjem spremnika na mjesto s kojega su uzeti. Utovarni otpad Univerzalovi djelatnici odvoze na gradski deponij Vitiku, gdje se istresa, a potom poravnava i sabija pomoću posebnih strojeva, buldožera i kompaktora.

Vitika je odlagalište neopasnog otpada, koje zadovoljava sve standarde postavljene Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnikom Ministarstva zaštite okoliša o načinima i uvjetima odlaganja otpada te kategorijama i uvjetima rada za odlagališta, u što su implementirane i direktive Europske unije.

Redovni dnevni pregled vozila i strojeva i manje popravke obavljaju rukovatelji i vozači, a veći popravci vrše se u mehaničarskoj radionici tvrtke ili kod ovlaštenog mehaničara. Uz svakodnevnu koordinaciju, organizaciju i kontrolu obavljenoga posla, na terenu se evidentiraju promjene kod privatnih i poslovnih korisnika usluga odvoza i zbrinjavanja otpada i obavlja naplata Univerzalovih usluga.

Skip to content